OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

Active Events s.r.o.

Dygrýnova 814/12, Černý Most, 198 00, Praha 9

IČO: 07942613

Telefon: + 420 732 102 019

Mail: info@activeevents.cz

 

Klient:                                Účastník akce

 

I.

1.Provozovatel zajistí Klientovi event nabitý aktivitami a hrami jako službu poskytovanou Active Events. Dále jen Event.

2. Vyplněním registračního formuláře se Klient zavazuje uhradit ve smluveném termínu smluvenou částku bezhotovostním převodem na účet Active Events dle pokynů obdržených v potvrzovacím e-mailu.

3. Registrací a zaplacením vyjadřuje Klient souhlas s těmito podmínkami.

4. Active Events si vyhrazuje právo podmínky měnit. Klient bude o případné změně včas informován.

 

II.

1.Kapacita Eventu je omezená, dle aktuálních informací na webu.

2. Za kompletní je považovaná registrace až po řádném vyplnění formuláře a včasném zaplacení.

3. V případě uhrazení částky po naplnění kapacity si provozovatel vyhrazuje právo neposkytnout Klientovi službu z kapacitních důvodů. V takovém případě bude uhrazená částka navrácena klientovi.

4. Provozovatel má právo odmítnout potenciálního Klienta, pokud má podezření na podvodné jednání, záměrné poškození provozovatele nebo ostatních Klientů nebo opakované neuposlechnutí pokynů organizátorů akce.

5. Pokud Klient zruší účast na eventu, podléhá následujícím stornovacím poplatkům.

a) od 15 dnů do 10 dnů před začátkem pobytu 60 % z ceny pobytu

b) od 9 dní do 4 dnů před začátkem pobytu 80 % z ceny pobytu

c) od 3 dnů do začátku konání pobytu 100 % z ceny pobytu

6. Objednatel neplatí žádné stornovací poplatky, pokud si najde náhradníka a místo něj se pobytu zúčastní jiná osoba.

7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti provozovatele, nebo k okolnostem na straně Klienta, na základě kterých Klient plně nebo z části nevyužije zaplacené služby, nevzniká Klientovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8. Klient se účastní uvedeného pobytu na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí. V případě vzniklého úrazu nebude po poskytovateli vymáhat náklady spojené se vznikem případného úrazu a veškeré následky vzniklé úrazem si ponese sám.